Břeclav

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Okresní město
ZUJ (kód obce):584291
NUTS5:CZ0644584291
Obec s pověřeným úřadem:Břeclav
Obec s rozšířenou působností:Břeclav
LAU 1 (NUTS 4):CZ0644 - Břeclav
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Břeclav
Obec s rozšířenou působností:Břeclav
Katastrální plocha (ha):7 711
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:24 881
Nadmořská výška (m n.m.):158
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 52' 55'' E , 48° 45' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 056
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:69002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200125 485
z toho muži12 386
z toho ženy13 099

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200125 485
v tom ve věku0-144 072
15-6418 362
65 a více let3 051

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší21 413
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného5 561
vyučení a stř. odborné bez mat.7 378
úplné střední s maturitou5 671
vyšší odborné a nástavbové765
vysokoškolské1 766
nezjištěné vzdělání272

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.24 141
Cizinci s dlouhodobým pobytem66
Osoby s občanstvím Slovenské republiky83
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie13

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící8 434
Nezjištěné vyznání1 902

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem13 622
v tomzaměstnaní celkem12 164
nezaměstnaní celkem1 458

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem13 622
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov273
průmysl3 613
stavebnictví849
obchod,opravy motor. vozidel1 413
doprava, pošty a telekomunikace1 367
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 205
školství, zdravot., veter. a soc. činn.1 406

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 428
denně mimo obec1 383
denně mimo obec nad 60min.226

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti9 147
Cenzové domácnosti10 346
v tomúplné rodiny5 788
neúplné rodiny1 520
nerodinné domácnosti263
domácnosti jednotlivců2 775

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy3 789
Trvale obydlené domy - rodinné domy3 215
Neobydlené obydlené domy celkem301
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci24
Průměrné stáří trvale obydlených domů40
Domy podle vlastnictvísoukromých osob3 186
obce, státu208
bytové družstvo - SBD81
ostatní vlastnictví291

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy3 789
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť2 858
vodovodem3 743
plynem3 547
ústředním topením2 836

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty9 147
Trvale obydlené byty v rodin. domech3 456
Neobydlené byty724

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem9 147
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě3 071
v osobním vlastnictví612
nájemní2 539
člena bytového družstva2 189

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem9 147
Byty podle vybaveníplyn v bytě8 587
vodovod v bytě9 081
připojení na veřejnou kanalizační síť8 116
ústřední topení, etážové topení7 433
vlastní koupelna, sprchový kout8 992

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz