Morkůvky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):584681
NUTS5:CZ0644584681
Obec s pověřeným úřadem:Klobouky u Brna
Obec s rozšířenou působností:Hustopeče
LAU 1 (NUTS 4):CZ0644 - Břeclav
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Klobouky u Brna
Obec s rozšířenou působností:Hustopeče
Katastrální plocha (ha):677
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:457
Nadmořská výška (m n.m.):198
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 51' 44'' E , 48° 57' 58'' N
První písemná zpráva (rok): 1 350
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:69172

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001458
z toho muži236
z toho ženy222

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001458
v tom ve věku0-1479
15-64306
65 a více let73

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší379
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného107
vyučení a stř. odborné bez mat.155
úplné střední s maturitou77
vyšší odborné a nástavbové13
vysokoškolské17
nezjištěné vzdělání10

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.432
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící184
Nezjištěné vyznání46

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem214
v tomzaměstnaní celkem190
nezaměstnaní celkem24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem214
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov26
průmysl69
stavebnictví12
obchod,opravy motor. vozidel22
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.16

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec153
denně mimo obec122
denně mimo obec nad 60min.8

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti159
Cenzové domácnosti180
v tomúplné rodiny102
neúplné rodiny18
nerodinné domácnosti3
domácnosti jednotlivců57

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy152
Trvale obydlené domy - rodinné domy149
Neobydlené obydlené domy celkem67
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci29
Průměrné stáří trvale obydlených domů35
Domy podle vlastnictvísoukromých osob145
obce, státu1
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy152
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť63
vodovodem140
plynem145
ústředním topením110

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty159
Trvale obydlené byty v rodin. domech154
Neobydlené byty67

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem159
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě133
v osobním vlastnictví0
nájemní2
člena bytového družstva4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem159
Byty podle vybaveníplyn v bytě150
vodovod v bytě144
připojení na veřejnou kanalizační síť65
ústřední topení, etážové topení113
vlastní koupelna, sprchový kout143

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz