Přibice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):584843
NUTS5:CZ0643584843
Obec s pověřeným úřadem:Pohořelice
Obec s rozšířenou působností:Pohořelice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0643 - Brno-venkov
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Pohořelice
Obec s rozšířenou působností:Pohořelice
Katastrální plocha (ha):739
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 031
Nadmořská výška (m n.m.):180
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 34' 24'' E , 48° 57' 42'' N
První písemná zpráva (rok): 1 222
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:69124

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001999
z toho muži525
z toho ženy474

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001999
v tom ve věku0-14165
15-64675
65 a více let159

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší834
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného293
vyučení a stř. odborné bez mat.379
úplné střední s maturitou105
vyšší odborné a nástavbové16
vysokoškolské33
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.964
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící568
Nezjištěné vyznání42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem474
v tomzaměstnaní celkem432
nezaměstnaní celkem42

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem474
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov43
průmysl123
stavebnictví69
obchod,opravy motor. vozidel60
doprava, pošty a telekomunikace45
veřejná správa, obrana, soc. zabez.32
školství, zdravot., veter. a soc. činn.28

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec341
denně mimo obec302
denně mimo obec nad 60min.88

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti335
Cenzové domácnosti392
v tomúplné rodiny237
neúplné rodiny38
nerodinné domácnosti9
domácnosti jednotlivců108

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy296
Trvale obydlené domy - rodinné domy283
Neobydlené obydlené domy celkem63
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci32
Průměrné stáří trvale obydlených domů48
Domy podle vlastnictvísoukromých osob280
obce, státu8
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy296
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť113
vodovodem280
plynem248
ústředním topením193

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty335
Trvale obydlené byty v rodin. domech290
Neobydlené byty65

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem335
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě258
v osobním vlastnictví0
nájemní32
člena bytového družstva12

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem335
Byty podle vybaveníplyn v bytě281
vodovod v bytě312
připojení na veřejnou kanalizační síť150
ústřední topení, etážové topení223
vlastní koupelna, sprchový kout302

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz