Zlín

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):585068
NUTS5:CZ0724585068
Obec s pověřeným úřadem:Zlín
Obec s rozšířenou působností:Zlín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zlín
Obec s rozšířenou působností:Zlín
Katastrální plocha (ha):10 283
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:75 117
Nadmořská výška (m n.m.):230
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 39' 59'' E , 49° 13' 36'' N
První písemná zpráva (rok): 1 322
Počet katastrů:15
Počet územně technických jednotek:15
Počet částí obce:16
PSČ:76001

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200178 833
z toho muži37 666
z toho ženy41 167

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200178 833
v tom ve věku0-1411 229
15-6455 356
65 a více let12 248

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší67 604
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného14 034
vyučení a stř. odborné bez mat.22 603
úplné střední s maturitou19 216
vyšší odborné a nástavbové2 755
vysokoškolské8 273
nezjištěné vzdělání723

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.75 575
Cizinci s dlouhodobým pobytem368
Osoby s občanstvím Slovenské republiky205
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie41

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící31 296
Nezjištěné vyznání6 649

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem41 185
v tomzaměstnaní celkem38 245
nezaměstnaní celkem2 940

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem41 185
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov434
průmysl12 131
stavebnictví4 017
obchod,opravy motor. vozidel5 995
doprava, pošty a telekomunikace1 897
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 713
školství, zdravot., veter. a soc. činn.4 807

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec8 775
denně mimo obec5 678
denně mimo obec nad 60min.406

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti29 969
Cenzové domácnosti33 400
v tomúplné rodiny18 249
neúplné rodiny4 706
nerodinné domácnosti631
domácnosti jednotlivců9 814

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy10 884
Trvale obydlené domy - rodinné domy9 385
Neobydlené obydlené domy celkem923
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci137
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob8 895
obce, státu729
bytové družstvo - SBD277
ostatní vlastnictví913

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy10 884
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť9 249
vodovodem10 770
plynem9 159
ústředním topením7 900

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty29 969
Trvale obydlené byty v rodin. domech10 429
Neobydlené byty2 481

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem29 969
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě8 783
v osobním vlastnictví8 318
nájemní6 265
člena bytového družstva5 083

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem29 969
Byty podle vybaveníplyn v bytě20 906
vodovod v bytě29 768
připojení na veřejnou kanalizační síť28 063
ústřední topení, etážové topení26 601
vlastní koupelna, sprchový kout29 605

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz