Šanov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):585807
NUTS5:CZ0724585807
Obec s pověřeným úřadem:Slavičín
Obec s rozšířenou působností:Luhačovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0724 - Zlín
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Slavičín
Obec s rozšířenou působností:Luhačovice
Katastrální plocha (ha):907
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:467
Nadmořská výška (m n.m.):415
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 53' 54'' E , 49° 2' 44'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:76321

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001519
z toho muži257
z toho ženy262

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001519
v tom ve věku0-1485
15-64354
65 a více let80

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší434
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného121
vyučení a stř. odborné bez mat.226
úplné střední s maturitou67
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.505
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící443
Nezjištěné vyznání42

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem254
v tomzaměstnaní celkem230
nezaměstnaní celkem24

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem254
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov8
průmysl97
stavebnictví34
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava, pošty a telekomunikace12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec195
denně mimo obec151
denně mimo obec nad 60min.14

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti153
Cenzové domácnosti179
v tomúplné rodiny125
neúplné rodiny19
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců34

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy149
Trvale obydlené domy - rodinné domy148
Neobydlené obydlené domy celkem30
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci4
Průměrné stáří trvale obydlených domů42
Domy podle vlastnictvísoukromých osob146
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy149
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť22
vodovodem146
plynem97
ústředním topením115

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty153
Trvale obydlené byty v rodin. domech152
Neobydlené byty34

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem153
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě145
v osobním vlastnictví0
nájemní1
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem153
Byty podle vybaveníplyn v bytě97
vodovod v bytě149
připojení na veřejnou kanalizační síť24
ústřední topení, etážové topení117
vlastní koupelna, sprchový kout148

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz