Nová Lhota

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):586455
NUTS5:CZ0645586455
Obec s pověřeným úřadem:Velká nad Veličkou
Obec s rozšířenou působností:Veselí nad Moravou
LAU 1 (NUTS 4):CZ0645 - Hodonín
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velká nad Veličkou
Obec s rozšířenou působností:Veselí nad Moravou
Katastrální plocha (ha):2 586
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:680
Nadmořská výška (m n.m.):484
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 35' 36'' E , 48° 51' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 598
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:69674

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001789
z toho muži404
z toho ženy385

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001789
v tom ve věku0-14124
15-64539
65 a více let126

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší665
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného312
vyučení a stř. odborné bez mat.251
úplné střední s maturitou78
vyšší odborné a nástavbové6
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.753
Cizinci s dlouhodobým pobytem3
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící668
Nezjištěné vyznání48

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem351
v tomzaměstnaní celkem277
nezaměstnaní celkem74

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem351
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov43
průmysl122
stavebnictví54
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.15
školství, zdravot., veter. a soc. činn.20

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec205
denně mimo obec134
denně mimo obec nad 60min.17

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti238
Cenzové domácnosti286
v tomúplné rodiny168
neúplné rodiny47
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců67

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy229
Trvale obydlené domy - rodinné domy225
Neobydlené obydlené domy celkem108
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci48
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob221
obce, státu4
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví3

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy229
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť95
vodovodem198
plynem12
ústředním topením152

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty238
Trvale obydlené byty v rodin. domech227
Neobydlené byty109

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem238
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě202
v osobním vlastnictví0
nájemní10
člena bytového družstva2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem238
Byty podle vybaveníplyn v bytě4
vodovod v bytě206
připojení na veřejnou kanalizační síť96
ústřední topení, etážové topení165
vlastní koupelna, sprchový kout201

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz