Jihlava

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):586846
NUTS5:CZ0632586846
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):8 785
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:50 559
Nadmořská výška (m n.m.):525
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 35' 28'' E , 49° 23' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 233
Počet katastrů:18
Počet územně technických jednotek:18
Počet částí obce:16
PSČ:58601

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200150 702
z toho muži24 680
z toho ženy26 022

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200150 702
v tom ve věku0-147 848
15-6435 923
65 a více let6 931

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší42 854
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného8 947
vyučení a stř. odborné bez mat.15 567
úplné střední s maturitou12 040
vyšší odborné a nástavbové1 658
vysokoškolské4 087
nezjištěné vzdělání555

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.48 556
Cizinci s dlouhodobým pobytem275
Osoby s občanstvím Slovenské republiky134
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie19

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící14 938
Nezjištěné vyznání5 214

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem27 070
v tomzaměstnaní celkem25 373
nezaměstnaní celkem1 697

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem27 070
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov396
průmysl9 287
stavebnictví2 251
obchod,opravy motor. vozidel2 447
doprava, pošty a telekomunikace1 753
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1 579
školství, zdravot., veter. a soc. činn.3 628

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec3 711
denně mimo obec1 520
denně mimo obec nad 60min.143

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti18 922
Cenzové domácnosti21 103
v tomúplné rodiny11 665
neúplné rodiny2 979
nerodinné domácnosti438
domácnosti jednotlivců6 021

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy5 028
Trvale obydlené domy - rodinné domy3 493
Neobydlené obydlené domy celkem230
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci22
Průměrné stáří trvale obydlených domů44
Domy podle vlastnictvísoukromých osob3 569
obce, státu477
bytové družstvo - SBD322
ostatní vlastnictví624

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy5 028
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť3 964
vodovodem4 991
plynem4 613
ústředním topením3 496

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty18 922
Trvale obydlené byty v rodin. domech4 314
Neobydlené byty1 251

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem18 922
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě3 679
v osobním vlastnictví4 896
nájemní5 097
člena bytového družstva4 290

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem18 922
Byty podle vybaveníplyn v bytě17 910
vodovod v bytě18 764
připojení na veřejnou kanalizační síť16 719
ústřední topení, etážové topení15 414
vlastní koupelna, sprchový kout18 267

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz