Jamné

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):587249
NUTS5:CZ0632587249
Obec s pověřeným úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 118
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:567
Nadmořská výška (m n.m.):530
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 43' 26'' E , 49° 25' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 484
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:58827

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001490
z toho muži246
z toho ženy244

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001490
v tom ve věku0-14106
15-64314
65 a více let70

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší384
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného101
vyučení a stř. odborné bez mat.173
úplné střední s maturitou77
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.480
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící303
Nezjištěné vyznání49

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem227
v tomzaměstnaní celkem219
nezaměstnaní celkem8

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem227
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov25
průmysl87
stavebnictví16
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava, pošty a telekomunikace15
veřejná správa, obrana, soc. zabez.13
školství, zdravot., veter. a soc. činn.22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec155
denně mimo obec124
denně mimo obec nad 60min.3

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti166
Cenzové domácnosti181
v tomúplné rodiny115
neúplné rodiny20
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců41

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy139
Trvale obydlené domy - rodinné domy135
Neobydlené obydlené domy celkem27
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci18
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob135
obce, státu3
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy139
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť50
vodovodem137
plynem1
ústředním topením97

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty166
Trvale obydlené byty v rodin. domech156
Neobydlené byty32

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem166
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě132
v osobním vlastnictví0
nájemní11
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem166
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě164
připojení na veřejnou kanalizační síť63
ústřední topení, etážové topení130
vlastní koupelna, sprchový kout159

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz