Polná

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):587711
NUTS5:CZ0632587711
Obec s pověřeným úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Polná
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):3 776
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 134
Nadmořská výška (m n.m.):490
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 43' 8'' E , 49° 29' 13'' N
První písemná zpráva (rok): 1 242
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:58813

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20014 869
z toho muži2 393
z toho ženy2 476

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20014 869
v tom ve věku0-14845
15-643 383
65 a více let641

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 024
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného970
vyučení a stř. odborné bez mat.1 869
úplné střední s maturitou906
vyšší odborné a nástavbové111
vysokoškolské160
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.4 695
Cizinci s dlouhodobým pobytem54
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící2 154
Nezjištěné vyznání698

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 497
v tomzaměstnaní celkem2 360
nezaměstnaní celkem137

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 497
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov140
průmysl1 195
stavebnictví249
obchod,opravy motor. vozidel216
doprava, pošty a telekomunikace98
veřejná správa, obrana, soc. zabez.118
školství, zdravot., veter. a soc. činn.189

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec847
denně mimo obec644
denně mimo obec nad 60min.18

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti1 657
Cenzové domácnosti1 839
v tomúplné rodiny1 166
neúplné rodiny202
nerodinné domácnosti23
domácnosti jednotlivců448

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 062
Trvale obydlené domy - rodinné domy994
Neobydlené obydlené domy celkem153
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci67
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob974
obce, státu18
bytové družstvo - SBD29
ostatní vlastnictví40

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 062
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť753
vodovodem1 053
plynem799
ústředním topením803

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty1 657
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 241
Neobydlené byty204

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 657
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 023
v osobním vlastnictví140
nájemní146
člena bytového družstva170

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 657
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 257
vodovod v bytě1 641
připojení na veřejnou kanalizační síť1 260
ústřední topení, etážové topení1 395
vlastní koupelna, sprchový kout1 585

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz