Puklice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):587745
NUTS5:CZ0632587745
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 093
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:826
Nadmořská výška (m n.m.):528
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 39' 3'' E , 49° 21' 39'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:58831

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001732
z toho muži366
z toho ženy366

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001732
v tom ve věku0-14134
15-64493
65 a více let105

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší598
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného186
vyučení a stř. odborné bez mat.268
úplné střední s maturitou106
vyšší odborné a nástavbové8
vysokoškolské26
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.696
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící273
Nezjištěné vyznání70

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem367
v tomzaměstnaní celkem342
nezaměstnaní celkem25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem367
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov41
průmysl127
stavebnictví32
obchod,opravy motor. vozidel26
doprava, pošty a telekomunikace18
veřejná správa, obrana, soc. zabez.16
školství, zdravot., veter. a soc. činn.34

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec249
denně mimo obec200
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti252
Cenzové domácnosti279
v tomúplné rodiny175
neúplné rodiny28
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců72

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy200
Trvale obydlené domy - rodinné domy195
Neobydlené obydlené domy celkem42
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci23
Průměrné stáří trvale obydlených domů43
Domy podle vlastnictvísoukromých osob194
obce, státu4
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy200
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť94
vodovodem199
plynem2
ústředním topením148

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty252
Trvale obydlené byty v rodin. domech231
Neobydlené byty51

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem252
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě205
v osobním vlastnictví2
nájemní18
člena bytového družstva2

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem252
Byty podle vybaveníplyn v bytě5
vodovod v bytě251
připojení na veřejnou kanalizační síť123
ústřední topení, etážové topení209
vlastní koupelna, sprchový kout241

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz