Třešť

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):588032
NUTS5:CZ0632588032
Obec s pověřeným úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):4 696
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 793
Nadmořská výška (m n.m.):545
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 28' 56'' E , 49° 17' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:4
PSČ:58901

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20015 933
z toho muži2 911
z toho ženy3 022

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20015 933
v tom ve věku0-141 020
15-644 144
65 a více let769

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 913
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného1 137
vyučení a stř. odborné bez mat.2 141
úplné střední s maturitou1 146
vyšší odborné a nástavbové156
vysokoškolské270
nezjištěné vzdělání63

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.5 713
Cizinci s dlouhodobým pobytem21
Osoby s občanstvím Slovenské republiky8
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící2 086
Nezjištěné vyznání694

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem3 024
v tomzaměstnaní celkem2 879
nezaměstnaní celkem145

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem3 024
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov139
průmysl1 387
stavebnictví225
obchod,opravy motor. vozidel282
doprava, pošty a telekomunikace106
veřejná správa, obrana, soc. zabez.115
školství, zdravot., veter. a soc. činn.314

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 337
denně mimo obec1 056
denně mimo obec nad 60min.54

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti2 146
Cenzové domácnosti2 360
v tomúplné rodiny1 384
neúplné rodiny293
nerodinné domácnosti24
domácnosti jednotlivců659

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy1 180
Trvale obydlené domy - rodinné domy1 057
Neobydlené obydlené domy celkem207
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci71
Průměrné stáří trvale obydlených domů45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 051
obce, státu34
bytové družstvo - SBD49
ostatní vlastnictví39

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy1 180
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť794
vodovodem1 171
plynem809
ústředním topením881

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty2 146
Trvale obydlené byty v rodin. domech1 220
Neobydlené byty298

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem2 146
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 034
v osobním vlastnictví187
nájemní295
člena bytového družstva431

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem2 146
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 343
vodovod v bytě2 121
připojení na veřejnou kanalizační síť1 467
ústřední topení, etážové topení1 833
vlastní koupelna, sprchový kout2 067

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz