Třeštice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):588041
NUTS5:CZ0632588041
Obec s pověřeným úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Třešť
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):702
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:145
Nadmořská výška (m n.m.):582
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 27' 12'' E , 49° 14' 44'' N
První písemná zpráva (rok): 1 385
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:58856

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001114
z toho muži55
z toho ženy59

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001114
v tom ve věku0-1419
15-6471
65 a více let24

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší95
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného35
vyučení a stř. odborné bez mat.35
úplné střední s maturitou20
vyšší odborné a nástavbové1
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.114
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící69
Nezjištěné vyznání2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem49
v tomzaměstnaní celkem48
nezaměstnaní celkem1

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem49
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl20
stavebnictví3
obchod,opravy motor. vozidel3
doprava, pošty a telekomunikace0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3
školství, zdravot., veter. a soc. činn.2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec39
denně mimo obec33
denně mimo obec nad 60min.0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti39
Cenzové domácnosti44
v tomúplné rodiny25
neúplné rodiny7
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy35
Trvale obydlené domy - rodinné domy35
Neobydlené obydlené domy celkem10
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci3
Průměrné stáří trvale obydlených domů51
Domy podle vlastnictvísoukromých osob34
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy35
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť30
vodovodem35
plynem0
ústředním topením27

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty39
Trvale obydlené byty v rodin. domech39
Neobydlené byty13

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem39
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě32
v osobním vlastnictví0
nájemní2
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem39
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě38
připojení na veřejnou kanalizační síť33
ústřední topení, etážové topení30
vlastní koupelna, sprchový kout35

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz