Velký Beranov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):588113
NUTS5:CZ0632588113
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):1 016
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 279
Nadmořská výška (m n.m.):524
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 40' 1'' E , 49° 24' 18'' N
První písemná zpráva (rok): 1 318
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:58821

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 192
z toho muži609
z toho ženy583

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 192
v tom ve věku0-14224
15-64878
65 a více let90

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší968
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného200
vyučení a stř. odborné bez mat.416
úplné střední s maturitou249
vyšší odborné a nástavbové35
vysokoškolské65
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 160
Cizinci s dlouhodobým pobytem4
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící453
Nezjištěné vyznání179

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem669
v tomzaměstnaní celkem643
nezaměstnaní celkem26

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem669
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov46
průmysl199
stavebnictví79
obchod,opravy motor. vozidel71
doprava, pošty a telekomunikace49
veřejná správa, obrana, soc. zabez.34
školství, zdravot., veter. a soc. činn.69

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec489
denně mimo obec429
denně mimo obec nad 60min.5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti371
Cenzové domácnosti416
v tomúplné rodiny299
neúplné rodiny35
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců78

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy301
Trvale obydlené domy - rodinné domy297
Neobydlené obydlené domy celkem44
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů35
Domy podle vlastnictvísoukromých osob285
obce, státu6
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví7

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy301
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť170
vodovodem301
plynem265
ústředním topením271

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty371
Trvale obydlené byty v rodin. domech340
Neobydlené byty55

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem371
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě300
v osobním vlastnictví4
nájemní15
člena bytového družstva24

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem371
Byty podle vybaveníplyn v bytě325
vodovod v bytě371
připojení na veřejnou kanalizační síť212
ústřední topení, etážové topení343
vlastní koupelna, sprchový kout362

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz