Vítonice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):589136
NUTS5:CZ0721589136
Obec s pověřeným úřadem:Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností:Bystřice pod Hostýnem
LAU 1 (NUTS 4):CZ0721 - Kroměříž
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Bystřice pod Hostýnem
Obec s rozšířenou působností:Bystřice pod Hostýnem
Katastrální plocha (ha):767
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:426
Nadmořská výška (m n.m.):275
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 41' 35'' E , 49° 26' 50'' N
První písemná zpráva (rok): 1 386
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:76861

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001471
z toho muži237
z toho ženy234

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001471
v tom ve věku0-1480
15-64325
65 a více let66

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší391
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného123
vyučení a stř. odborné bez mat.184
úplné střední s maturitou68
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské8
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.467
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící361
Nezjištěné vyznání41

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem215
v tomzaměstnaní celkem208
nezaměstnaní celkem7

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem215
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov38
průmysl94
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel25
doprava, pošty a telekomunikace11
veřejná správa, obrana, soc. zabez.14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.10

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec143
denně mimo obec124
denně mimo obec nad 60min.4

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti162
Cenzové domácnosti171
v tomúplné rodiny112
neúplné rodiny16
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců42

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy128
Trvale obydlené domy - rodinné domy128
Neobydlené obydlené domy celkem24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci4
Průměrné stáří trvale obydlených domů40
Domy podle vlastnictvísoukromých osob128
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy128
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť45
vodovodem126
plynem89
ústředním topením111

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty162
Trvale obydlené byty v rodin. domech162
Neobydlené byty33

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem162
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě136
v osobním vlastnictví0
nájemní0
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem162
Byty podle vybaveníplyn v bytě112
vodovod v bytě159
připojení na veřejnou kanalizační síť57
ústřední topení, etážové topení144
vlastní koupelna, sprchový kout152

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz