Vrbátky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):590185
NUTS5:CZ0713590185
Obec s pověřeným úřadem:Prostějov
Obec s rozšířenou působností:Prostějov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0713 - Prostějov
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Prostějov
Obec s rozšířenou působností:Prostějov
Katastrální plocha (ha):1 326
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 708
Nadmořská výška (m n.m.):213
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 11' 60'' E , 49° 30' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 359
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:79813

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 551
z toho muži735
z toho ženy816

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20011 551
v tom ve věku0-14278
15-641 045
65 a více let228

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 273
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného333
vyučení a stř. odborné bez mat.562
úplné střední s maturitou279
vyšší odborné a nástavbové34
vysokoškolské62
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.1 498
Cizinci s dlouhodobým pobytem10
Osoby s občanstvím Slovenské republiky1
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící649
Nezjištěné vyznání144

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem754
v tomzaměstnaní celkem690
nezaměstnaní celkem64

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem754
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov104
průmysl301
stavebnictví46
obchod,opravy motor. vozidel63
doprava, pošty a telekomunikace50
veřejná správa, obrana, soc. zabez.31
školství, zdravot., veter. a soc. činn.60

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec402
denně mimo obec339
denně mimo obec nad 60min.19

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti535
Cenzové domácnosti593
v tomúplné rodiny375
neúplné rodiny73
nerodinné domácnosti6
domácnosti jednotlivců139

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy449
Trvale obydlené domy - rodinné domy439
Neobydlené obydlené domy celkem89
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci13
Průměrné stáří trvale obydlených domů49
Domy podle vlastnictvísoukromých osob430
obce, státu3
bytové družstvo - SBD4
ostatní vlastnictví12

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy449
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť86
vodovodem438
plynem395
ústředním topením315

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty535
Trvale obydlené byty v rodin. domech494
Neobydlené byty105

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem535
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě432
v osobním vlastnictví3
nájemní35
člena bytového družstva17

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem535
Byty podle vybaveníplyn v bytě459
vodovod v bytě520
připojení na veřejnou kanalizační síť94
ústřední topení, etážové topení438
vlastní koupelna, sprchový kout501

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz