Brtnička

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):590371
NUTS5:CZ0632590371
Obec s pověřeným úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0632 - Jihlava
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jihlava
Obec s rozšířenou působností:Jihlava
Katastrální plocha (ha):310
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:106
Nadmořská výška (m n.m.):597
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 37' 27'' E , 49° 14' 14'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67527

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001119
z toho muži54
z toho ženy65

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001119
v tom ve věku0-1422
15-6471
65 a více let26

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší97
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného40
vyučení a stř. odborné bez mat.42
úplné střední s maturitou11
vyšší odborné a nástavbové2
vysokoškolské2
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.119
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící90
Nezjištěné vyznání1

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem48
v tomzaměstnaní celkem43
nezaměstnaní celkem5

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem48
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov15
průmysl17
stavebnictví3
obchod,opravy motor. vozidel2
doprava, pošty a telekomunikace2
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.4

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec32
denně mimo obec30
denně mimo obec nad 60min.0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti45
Cenzové domácnosti49
v tomúplné rodiny28
neúplné rodiny6
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců14

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy35
Trvale obydlené domy - rodinné domy35
Neobydlené obydlené domy celkem15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci11
Průměrné stáří trvale obydlených domů33
Domy podle vlastnictvísoukromých osob35
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy35
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť10
vodovodem35
plynem25
ústředním topením28

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty45
Trvale obydlené byty v rodin. domech45
Neobydlené byty15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem45
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě39
v osobním vlastnictví0
nájemní0
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem45
Byty podle vybaveníplyn v bytě32
vodovod v bytě45
připojení na veřejnou kanalizační síť15
ústřední topení, etážové topení39
vlastní koupelna, sprchový kout44

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz