Korytná

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592285
NUTS5:CZ0722592285
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):1 278
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:951
Nadmořská výška (m n.m.):240
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 39' 55'' E , 48° 56' 27'' N
První písemná zpráva (rok): 1 331
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:68752

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001987
z toho muži486
z toho ženy501

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001987
v tom ve věku0-14152
15-64671
65 a více let164

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší835
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného317
vyučení a stř. odborné bez mat.327
úplné střední s maturitou152
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské28
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.957
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící804
Nezjištěné vyznání68

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem442
v tomzaměstnaní celkem397
nezaměstnaní celkem45

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem442
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov31
průmysl167
stavebnictví55
obchod,opravy motor. vozidel24
doprava, pošty a telekomunikace27
veřejná správa, obrana, soc. zabez.14
školství, zdravot., veter. a soc. činn.33

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec321
denně mimo obec231
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti326
Cenzové domácnosti374
v tomúplné rodiny248
neúplné rodiny43
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců78

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy314
Trvale obydlené domy - rodinné domy311
Neobydlené obydlené domy celkem69
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci8
Průměrné stáří trvale obydlených domů37
Domy podle vlastnictvísoukromých osob310
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví2

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy314
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť176
vodovodem304
plynem259
ústředním topením259

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty326
Trvale obydlené byty v rodin. domech311
Neobydlené byty71

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem326
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě287
v osobním vlastnictví7
nájemní10
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem326
Byty podle vybaveníplyn v bytě269
vodovod v bytě316
připojení na veřejnou kanalizační síť188
ústřední topení, etážové topení253
vlastní koupelna, sprchový kout302

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz