Slavkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592579
NUTS5:CZ0722592579
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):1 375
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:669
Nadmořská výška (m n.m.):302
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 36' 42'' E , 48° 56' 49'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:68764

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001678
z toho muži327
z toho ženy351

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001678
v tom ve věku0-14107
15-64438
65 a více let133

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší571
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného195
vyučení a stř. odborné bez mat.238
úplné střední s maturitou109
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské22
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.668
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící467
Nezjištěné vyznání73

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem292
v tomzaměstnaní celkem278
nezaměstnaní celkem14

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem292
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov40
průmysl105
stavebnictví29
obchod,opravy motor. vozidel30
doprava, pošty a telekomunikace20
veřejná správa, obrana, soc. zabez.9
školství, zdravot., veter. a soc. činn.23

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec177
denně mimo obec145
denně mimo obec nad 60min.2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti225
Cenzové domácnosti258
v tomúplné rodiny165
neúplné rodiny15
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců76

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy208
Trvale obydlené domy - rodinné domy206
Neobydlené obydlené domy celkem47
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci17
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob204
obce, státu2
bytové družstvo - SBD1
ostatní vlastnictví1

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy208
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť127
vodovodem190
plynem153
ústředním topením165

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty225
Trvale obydlené byty v rodin. domech221
Neobydlené byty49

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem225
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě200
v osobním vlastnictví0
nájemní0
člena bytového družstva4

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem225
Byty podle vybaveníplyn v bytě167
vodovod v bytě203
připojení na veřejnou kanalizační síť135
ústřední topení, etážové topení173
vlastní koupelna, sprchový kout211

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz