Strání

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):592617
NUTS5:CZ0722592617
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):3 976
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 523
Nadmořská výška (m n.m.):418
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 42' 24'' E , 48° 54' 8'' N
První písemná zpráva (rok): 1 357
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:68765

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 848
z toho muži1 905
z toho ženy1 943

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20013 848
v tom ve věku0-14715
15-642 668
65 a více let465

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší3 133
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného1 054
vyučení a stř. odborné bez mat.1 182
úplné střední s maturitou677
vyšší odborné a nástavbové78
vysokoškolské133
nezjištěné vzdělání9

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.3 642
Cizinci s dlouhodobým pobytem7
Osoby s občanstvím Slovenské republiky21
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie2

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící3 288
Nezjištěné vyznání144

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 874
v tomzaměstnaní celkem1 749
nezaměstnaní celkem125

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 874
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov47
průmysl917
stavebnictví191
obchod,opravy motor. vozidel97
doprava, pošty a telekomunikace154
veřejná správa, obrana, soc. zabez.132
školství, zdravot., veter. a soc. činn.110

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec729
denně mimo obec329
denně mimo obec nad 60min.23

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti1 155
Cenzové domácnosti1 356
v tomúplné rodiny955
neúplné rodiny137
nerodinné domácnosti12
domácnosti jednotlivců252

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy878
Trvale obydlené domy - rodinné domy847
Neobydlené obydlené domy celkem90
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci16
Průměrné stáří trvale obydlených domů34
Domy podle vlastnictvísoukromých osob838
obce, státu11
bytové družstvo - SBD10
ostatní vlastnictví18

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy878
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť586
vodovodem846
plynem847
ústředním topením718

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty1 155
Trvale obydlené byty v rodin. domech899
Neobydlené byty105

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 155
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě819
v osobním vlastnictví81
nájemní99
člena bytového družstva77

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 155
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 118
vodovod v bytě1 121
připojení na veřejnou kanalizační síť798
ústřední topení, etážové topení947
vlastní koupelna, sprchový kout1 102

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz