Uherský Brod

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Obec s rozšířenou působností
ZUJ (kód obce):592731
NUTS5:CZ0722592731
Obec s pověřeným úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
LAU 1 (NUTS 4):CZ0722 - Uherské Hradiště
NUTS3:CZ072 - Zlínský kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Uherský Brod
Obec s rozšířenou působností:Uherský Brod
Katastrální plocha (ha):5 206
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:16 590
Nadmořská výška (m n.m.):251
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 38' 50'' E , 49° 1' 30'' N
První písemná zpráva (rok): 1 048
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:5
PSČ:68801

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200117 592
z toho muži8 652
z toho ženy8 940

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.200117 592
v tom ve věku0-142 921
15-6412 435
65 a více let2 236

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší14 671
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného3 318
vyučení a stř. odborné bez mat.5 498
úplné střední s maturitou3 872
vyšší odborné a nástavbové481
vysokoškolské1 426
nezjištěné vzdělání76

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.16 957
Cizinci s dlouhodobým pobytem68
Osoby s občanstvím Slovenské republiky44
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie10

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící10 643
Nezjištěné vyznání1 351

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem8 758
v tomzaměstnaní celkem8 028
nezaměstnaní celkem730

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem8 758
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov199
průmysl3 390
stavebnictví842
obchod,opravy motor. vozidel1 032
doprava, pošty a telekomunikace388
veřejná správa, obrana, soc. zabez.395
školství, zdravot., veter. a soc. činn.952

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec2 407
denně mimo obec1 514
denně mimo obec nad 60min.160

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti6 259
Cenzové domácnosti6 895
v tomúplné rodiny4 192
neúplné rodiny867
nerodinné domácnosti94
domácnosti jednotlivců1 742

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy2 510
Trvale obydlené domy - rodinné domy2 240
Neobydlené obydlené domy celkem344
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci12
Průměrné stáří trvale obydlených domů39
Domy podle vlastnictvísoukromých osob2 250
obce, státu58
bytové družstvo - SBD89
ostatní vlastnictví108

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy2 510
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť2 087
vodovodem2 445
plynem2 179
ústředním topením1 981

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty6 259
Trvale obydlené byty v rodin. domech2 534
Neobydlené byty570

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem6 259
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě2 239
v osobním vlastnictví721
nájemní1 263
člena bytového družstva1 689

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem6 259
Byty podle vybaveníplyn v bytě5 440
vodovod v bytě6 183
připojení na veřejnou kanalizační síť5 771
ústřední topení, etážové topení5 199
vlastní koupelna, sprchový kout6 140

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz