Bantice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):593729
NUTS5:CZ0647593729
Obec s pověřeným úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
Katastrální plocha (ha):376
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:280
Nadmořská výška (m n.m.):213
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 10' 57'' E , 48° 52' 59'' N
První písemná zpráva (rok): 1 046
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67161

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001190
z toho muži108
z toho ženy82

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001190
v tom ve věku0-1438
15-64134
65 a více let18

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší152
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného41
vyučení a stř. odborné bez mat.76
úplné střední s maturitou27
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.185
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící125
Nezjištěné vyznání2

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem87
v tomzaměstnaní celkem75
nezaměstnaní celkem12

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem87
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov13
průmysl21
stavebnictví19
obchod,opravy motor. vozidel5
doprava, pošty a telekomunikace3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
školství, zdravot., veter. a soc. činn.7

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec59
denně mimo obec47
denně mimo obec nad 60min.2

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti64
Cenzové domácnosti79
v tomúplné rodiny42
neúplné rodiny10
nerodinné domácnosti1
domácnosti jednotlivců26

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy64
Trvale obydlené domy - rodinné domy64
Neobydlené obydlené domy celkem14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci3
Průměrné stáří trvale obydlených domů46
Domy podle vlastnictvísoukromých osob63
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy64
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť43
vodovodem59
plynem49
ústředním topením37

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty64
Trvale obydlené byty v rodin. domech64
Neobydlené byty14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem64
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě62
v osobním vlastnictví0
nájemní1
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem64
Byty podle vybaveníplyn v bytě47
vodovod v bytě59
připojení na veřejnou kanalizační síť43
ústřední topení, etážové topení45
vlastní koupelna, sprchový kout56

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz