Havraníky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):594024
NUTS5:CZ0647594024
Obec s pověřeným úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Znojmo
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
Katastrální plocha (ha):920
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:348
Nadmořská výška (m n.m.):288
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 0' 30'' E , 48° 48' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 269
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:66902

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001344
z toho muži167
z toho ženy177

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001344
v tom ve věku0-1450
15-64261
65 a více let33

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší294
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného105
vyučení a stř. odborné bez mat.105
úplné střední s maturitou68
vyšší odborné a nástavbové7
vysokoškolské8
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.329
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky3
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie1

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící145
Nezjištěné vyznání30

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem199
v tomzaměstnaní celkem174
nezaměstnaní celkem25

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem199
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov35
průmysl39
stavebnictví32
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava, pošty a telekomunikace5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.25
školství, zdravot., veter. a soc. činn.12

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec148
denně mimo obec112
denně mimo obec nad 60min.6

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti119
Cenzové domácnosti135
v tomúplné rodiny73
neúplné rodiny21
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců39

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy105
Trvale obydlené domy - rodinné domy101
Neobydlené obydlené domy celkem14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci9
Průměrné stáří trvale obydlených domů61
Domy podle vlastnictvísoukromých osob98
obce, státu0
bytové družstvo - SBD3
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy105
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť11
vodovodem103
plynem89
ústředním topením84

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty119
Trvale obydlené byty v rodin. domech104
Neobydlené byty14

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem119
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě95
v osobním vlastnictví4
nájemní3
člena bytového družstva6

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem119
Byty podle vybaveníplyn v bytě98
vodovod v bytě115
připojení na veřejnou kanalizační síť11
ústřední topení, etážové topení102
vlastní koupelna, sprchový kout106

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz