Vedrovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):595047
NUTS5:CZ0647595047
Obec s pověřeným úřadem:Moravský Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Moravský Krumlov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Moravský Krumlov
Obec s rozšířenou působností:Moravský Krumlov
Katastrální plocha (ha):758
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:834
Nadmořská výška (m n.m.):256
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 22' 43'' E , 49° 1' 15'' N
První písemná zpráva (rok): 1 369
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:1
PSČ:67175

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001819
z toho muži417
z toho ženy402

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001819
v tom ve věku0-14153
15-64537
65 a více let129

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší666
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného209
vyučení a stř. odborné bez mat.318
úplné střední s maturitou111
vyšší odborné a nástavbové11
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání1

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.800
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící429
Nezjištěné vyznání77

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem382
v tomzaměstnaní celkem346
nezaměstnaní celkem36

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem382
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov49
průmysl122
stavebnictví48
obchod,opravy motor. vozidel43
doprava, pošty a telekomunikace38
veřejná správa, obrana, soc. zabez.24
školství, zdravot., veter. a soc. činn.22

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec275
denně mimo obec216
denně mimo obec nad 60min.46

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti263
Cenzové domácnosti299
v tomúplné rodiny203
neúplné rodiny29
nerodinné domácnosti5
domácnosti jednotlivců62

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy250
Trvale obydlené domy - rodinné domy249
Neobydlené obydlené domy celkem55
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci27
Průměrné stáří trvale obydlených domů45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob248
obce, státu2
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy250
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť17
vodovodem248
plynem217
ústředním topením211

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty263
Trvale obydlené byty v rodin. domech262
Neobydlené byty56

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem263
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě243
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem263
Byty podle vybaveníplyn v bytě226
vodovod v bytě261
připojení na veřejnou kanalizační síť18
ústřední topení, etážové topení230
vlastní koupelna, sprchový kout254

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz