Vratěnín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):595110
NUTS5:CZ0647595110
Obec s pověřeným úřadem:Vranov nad Dyjí
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
LAU 1 (NUTS 4):CZ0647 - Znojmo
NUTS3:CZ064 - Jihomoravský kraj
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Vranov nad Dyjí
Obec s rozšířenou působností:Znojmo
Katastrální plocha (ha):1 473
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:307
Nadmořská výška (m n.m.):468
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 35' 43'' E , 48° 54' 15'' N
První písemná zpráva (rok): 1 251
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:67107

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001293
z toho muži138
z toho ženy155

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001293
v tom ve věku0-1450
15-64205
65 a více let38

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší243
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného92
vyučení a stř. odborné bez mat.108
úplné střední s maturitou37
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.279
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící132
Nezjištěné vyznání43

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem150
v tomzaměstnaní celkem133
nezaměstnaní celkem17

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem150
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov35
průmysl46
stavebnictví11
obchod,opravy motor. vozidel7
doprava, pošty a telekomunikace7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.22
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec95
denně mimo obec82
denně mimo obec nad 60min.5

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti103
Cenzové domácnosti112
v tomúplné rodiny68
neúplné rodiny13
nerodinné domácnosti4
domácnosti jednotlivců27

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy70
Trvale obydlené domy - rodinné domy62
Neobydlené obydlené domy celkem22
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci5
Průměrné stáří trvale obydlených domů65
Domy podle vlastnictvísoukromých osob57
obce, státu9
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy70
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť68
vodovodem68
plynem0
ústředním topením42

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty103
Trvale obydlené byty v rodin. domech76
Neobydlené byty25

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem103
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě52
v osobním vlastnictví15
nájemní15
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem103
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě100
připojení na veřejnou kanalizační síť101
ústřední topení, etážové topení74
vlastní koupelna, sprchový kout96

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz