Heřmanov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):595608
NUTS5:CZ0635595608
Obec s pověřeným úřadem:Velká Bíteš
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0635 - Žďár nad Sázavou
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velká Bíteš
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
Katastrální plocha (ha):538
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:209
Nadmořská výška (m n.m.):590
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 10' 52'' E , 49° 22' 46'' N
První písemná zpráva (rok): 1 349
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:59458

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001210
z toho muži107
z toho ženy103

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001210
v tom ve věku0-1440
15-64143
65 a více let27

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší170
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného49
vyučení a stř. odborné bez mat.74
úplné střední s maturitou36
vyšší odborné a nástavbové4
vysokoškolské7
nezjištěné vzdělání0

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.206
Cizinci s dlouhodobým pobytem2
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící176
Nezjištěné vyznání13

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem94
v tomzaměstnaní celkem92
nezaměstnaní celkem2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem94
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov23
průmysl30
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel9
doprava, pošty a telekomunikace4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
školství, zdravot., veter. a soc. činn.6

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec70
denně mimo obec56
denně mimo obec nad 60min.7

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti58
Cenzové domácnosti75
v tomúplné rodiny51
neúplné rodiny11
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců13

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy54
Trvale obydlené domy - rodinné domy53
Neobydlené obydlené domy celkem24
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci14
Průměrné stáří trvale obydlených domů40
Domy podle vlastnictvísoukromých osob52
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy54
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem52
plynem0
ústředním topením39

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty58
Trvale obydlené byty v rodin. domech57
Neobydlené byty29

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem58
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě49
v osobním vlastnictví0
nájemní3
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem58
Byty podle vybaveníplyn v bytě0
vodovod v bytě56
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení43
vlastní koupelna, sprchový kout54

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz