Rousměrov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):596604
NUTS5:CZ0635596604
Obec s pověřeným úřadem:Velké Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
LAU 1 (NUTS 4):CZ0635 - Žďár nad Sázavou
NUTS3:CZ063 - Kraj Vysočina
NUTS2:CZ06 - Jihovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Velké Meziříčí
Obec s rozšířenou působností:Velké Meziříčí
Katastrální plocha (ha):543
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:117
Nadmořská výška (m n.m.):580
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 1' 57'' E , 49° 27' 28'' N
První písemná zpráva (rok): 1 407
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:59101

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001114
z toho muži58
z toho ženy56

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001114
v tom ve věku0-1418
15-6476
65 a více let20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší96
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného39
vyučení a stř. odborné bez mat.38
úplné střední s maturitou15
vyšší odborné a nástavbové0
vysokoškolské2
nezjištěné vzdělání2

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.102
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící61
Nezjištěné vyznání29

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem40
v tomzaměstnaní celkem34
nezaměstnaní celkem6

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem40
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov11
průmysl13
stavebnictví6
obchod,opravy motor. vozidel0
doprava, pošty a telekomunikace3
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.3

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec30
denně mimo obec20
denně mimo obec nad 60min.0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti40
Cenzové domácnosti44
v tomúplné rodiny28
neúplné rodiny4
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců12

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy38
Trvale obydlené domy - rodinné domy37
Neobydlené obydlené domy celkem14
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci8
Průměrné stáří trvale obydlených domů41
Domy podle vlastnictvísoukromých osob37
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy38
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť13
vodovodem37
plynem1
ústředním topením19

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty40
Trvale obydlené byty v rodin. domech39
Neobydlené byty15

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem40
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě33
v osobním vlastnictví0
nájemní5
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem40
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě39
připojení na veřejnou kanalizační síť14
ústřední topení, etážové topení25
vlastní koupelna, sprchový kout37

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz