Tušovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):598330
NUTS5:CZ020B598330
Obec s pověřeným úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
LAU 1 (NUTS 4):CZ020B - Příbram
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
Katastrální plocha (ha):335
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:104
Nadmořská výška (m n.m.):498
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 1' 50'' E , 49° 34' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 359
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:26272

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001104
z toho muži46
z toho ženy58

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001104
v tom ve věku0-1416
15-6474
65 a více let14

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší88
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného35
vyučení a stř. odborné bez mat.39
úplné střední s maturitou8
vyšší odborné a nástavbové0
vysokoškolské3
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.103
Cizinci s dlouhodobým pobytem0
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící43
Nezjištěné vyznání8

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem51
v tomzaměstnaní celkem49
nezaměstnaní celkem2

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem51
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov15
průmysl9
stavebnictví7
obchod,opravy motor. vozidel2
doprava, pošty a telekomunikace5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
školství, zdravot., veter. a soc. činn.5

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec42
denně mimo obec36
denně mimo obec nad 60min.0

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti34
Cenzové domácnosti39
v tomúplné rodiny24
neúplné rodiny4
nerodinné domácnosti0
domácnosti jednotlivců11

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy27
Trvale obydlené domy - rodinné domy25
Neobydlené obydlené domy celkem11
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci8
Průměrné stáří trvale obydlených domů52
Domy podle vlastnictvísoukromých osob23
obce, státu0
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví4

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy27
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem26
plynem1
ústředním topením17

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty34
Trvale obydlené byty v rodin. domech26
Neobydlené byty12

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem34
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě23
v osobním vlastnictví0
nájemní9
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem34
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě33
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení25
vlastní koupelna, sprchový kout32

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz