Husí Lhota

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):599522
NUTS5:CZ0207599522
Obec s pověřeným úřadem:Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností:Mladá Boleslav
LAU 1 (NUTS 4):CZ0207 - Mladá Boleslav
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mladá Boleslav
Obec s rozšířenou působností:Mladá Boleslav
Katastrální plocha (ha):332
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:160
Nadmořská výška (m n.m.):229
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 0' 17'' E , 50° 26' 8'' N
První písemná zpráva (rok): 1 391
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:29406

Sčítaní lidu, domů a bytů 2001

1. Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001110
z toho muži58
z toho ženy52

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2001110
v tom ve věku0-1412
15-6477
65 a více let21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší98
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného23
vyučení a stř. odborné bez mat.33
úplné střední s maturitou31
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské5
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle národnosti

Obyvat.s česk.,morav.nebo slez.národn.107
Cizinci s dlouhodobým pobytem1
Osoby s občanstvím Slovenské republiky0
Osoby s občanstvím zemí Evropské unie0

5. Obyvatelstvo podle náboženského vyznání

Obyvatelstvo věřící34
Nezjištěné vyznání10

6. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem60
v tomzaměstnaní celkem60
nezaměstnaní celkem0

7. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem60
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov12
průmysl24
stavebnictví4
obchod,opravy motor. vozidel6
doprava, pošty a telekomunikace0
veřejná správa, obrana, soc. zabez.1
školství, zdravot., veter. a soc. činn.2

8. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec51
denně mimo obec47
denně mimo obec nad 60min.1

9. Počty domácností podle typu domácnosti

Bytové domácnosti40
Cenzové domácnosti45
v tomúplné rodiny26
neúplné rodiny3
nerodinné domácnosti2
domácnosti jednotlivců14

10. Domovní fond

Trvale obydlené domy35
Trvale obydlené domy - rodinné domy35
Neobydlené obydlené domy celkem15
Neobydlené obydl.domy-slouž. k rekreaci7
Průměrné stáří trvale obydlených domů35
Domy podle vlastnictvísoukromých osob34
obce, státu1
bytové družstvo - SBD0
ostatní vlastnictví0

11. Domy podle technického vybavení

Trvale obydlené domy35
Počet domů vybavenýchpřípojkou na kanalizační síť0
vodovodem35
plynem2
ústředním topením25

12. Bytový fond

Trvale obydlené byty40
Trvale obydlené byty v rodin. domech40
Neobydlené byty18

13. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem40
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě36
v osobním vlastnictví0
nájemní0
člena bytového družstva0

14. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem40
Byty podle vybaveníplyn v bytě3
vodovod v bytě40
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení, etážové topení30
vlastní koupelna, sprchový kout40

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz