Olomouc

Souhrnné informace
Status:Statutární město
Typ sídla:Krajské město
ZUJ (kód obce):500496
NUTS5:CZ0712500496
Obec s pověřeným úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
Katastrální plocha (ha):10 333
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:100 378
Nadmořská výška (m n.m.):218
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 15' 3'' E , 49° 35' 38'' N
První písemná zpráva (rok): 1 078
Počet katastrů:26
Počet územně technických jednotek:26
Počet částí obce:26
PSČ:77900

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011101 003
z toho muži47 560
z toho ženy53 443

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011101 003
v tom ve věku0-1413 461
15-6470 887
65 a více let16 338

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší87 225
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného12 070
vyučení a stř. odborné bez mat.23 171
úplné střední s maturitou26 502
vyšší odborné a nástavbové4 045
vysokoškolské18 047
nezjištěné vzdělání3 462

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem51 667
v tomzaměstnaní celkem46 525
nezaměstnaní celkem5 142

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem51 667
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov425
průmysl8 188
stavebnictví2 893
obchod,opravy motor. vozidel5 442
doprava a skladování2 842
veřejná správa, obrana, soc. zabez.3 679
vzdělávání4 397
zdravotní a sociální péče4 600

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec23 332
denně mimo obec5 386
Dojíždějícído zaměstnání18 650
do škol14 390

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem9 952
Obydlené rodinné domy6 858
Obydlené bytové domy2 816
Domy podle vlastnictvísoukromých osob7 220
obce, státu247
spoluvlastnictví vlastníků bytů1 549
nezjištěno312

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem43 070
Obydlené byty v rodinných domech8 685
Neobydlené byty3 610

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem43 070
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě7 107
v osobním vlastnictví17 764
nájemní11 835
družstevní2 218

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem43 070
Byty podle vybaveníplyn v bytě32 908
vodovod v bytě40 303
připojení na veřejnou kanalizační síť41 347
ústřední topení33 731
etážové topení5 529

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz