Dub nad Moravou

Souhrnné informace
Status:Městys
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):501794
NUTS5:CZ0712501794
Obec s pověřeným úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
LAU 1 (NUTS 4):CZ0712 - Olomouc
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Olomouc
Obec s rozšířenou působností:Olomouc
Katastrální plocha (ha):1 521
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 611
Nadmořská výška (m n.m.):212
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 16' 38'' E , 49° 28' 57'' N
První písemná zpráva (rok): 1 131
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:3
PSČ:78375

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 515
z toho muži762
z toho ženy753

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 515
v tom ve věku0-14240
15-641 057
65 a více let214

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 271
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného235
vyučení a stř. odborné bez mat.522
úplné střední s maturitou333
vyšší odborné a nástavbové41
vysokoškolské105
nezjištěné vzdělání35

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem739
v tomzaměstnaní celkem652
nezaměstnaní celkem87

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem739
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov46
průmysl140
stavebnictví56
obchod,opravy motor. vozidel65
doprava a skladování40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.45
vzdělávání36
zdravotní a sociální péče32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec272
denně mimo obec249
Dojíždějícído zaměstnání75
do škol52

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem471
Obydlené rodinné domy455
Obydlené bytové domy11
Domy podle vlastnictvísoukromých osob430
obce, státu5
spoluvlastnictví vlastníků bytů26
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem541
Obydlené byty v rodinných domech486
Neobydlené byty89

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem541
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě399
v osobním vlastnictví12
nájemní44
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem541
Byty podle vybaveníplyn v bytě427
vodovod v bytě491
připojení na veřejnou kanalizační síť458
ústřední topení454
etážové topení17

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz