T01-2019-07-18T09:11:49;
T02-2019-07-18T09:11:49;
T03-2019-07-18T09:11:49;
T04-2019-07-18T09:11:49;
T05-2019-07-18T09:11:49;
T06-2019-07-18T09:11:49 - 0;
T07-2019-07-18T09:11:49;
2019071809114934

Komorní Lhotka

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):507237
NUTS5:CZ0802507237
Obec s pověřeným úřadem:Třinec
Obec s rozšířenou působností:Třinec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0802 - Frýdek-Místek
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Třinec
Obec s rozšířenou působností:Třinec
Katastrální plocha (ha):1 988
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 333
Nadmořská výška (m n.m.):410
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):18° 31' 40'' E , 49° 39' 29'' N
První písemná zpráva (rok): 1 455
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:73953

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 250
z toho muži632
z toho ženy618

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 250
v tom ve věku0-14184
15-64802
65 a více let264

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 066
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného206
vyučení a stř. odborné bez mat.354
úplné střední s maturitou298
vyšší odborné a nástavbové42
vysokoškolské116
nezjištěné vzdělání39

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem550
v tomzaměstnaní celkem506
nezaměstnaní celkem44

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem550
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov11
průmysl126
stavebnictví43
obchod,opravy motor. vozidel49
doprava a skladování22
veřejná správa, obrana, soc. zabez.20
vzdělávání24
zdravotní a sociální péče65

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec282
denně mimo obec232
Dojíždějícído zaměstnání47
do škol3

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem311
Obydlené rodinné domy301
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob287
obce, státu6
spoluvlastnictví vlastníků bytů13
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem353
Obydlené byty v rodinných domech332
Neobydlené byty98

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem353
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě281
v osobním vlastnictví11
nájemní10
družstevní1

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem353
Byty podle vybaveníplyn v bytě249
vodovod v bytě327
připojení na veřejnou kanalizační síť148
ústřední topení327
etážové topení1

Zdroje dat

2019071809114934

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz