T01-2019-07-18T11:45:44;
T02-2019-07-18T11:45:44;
T03-2019-07-18T11:45:44;
T04-2019-07-18T11:45:44;
T05-2019-07-18T11:45:44;
T06-2019-07-18T11:45:44 - 0;
T07-2019-07-18T11:45:44;
20190718114544384

Hradec nad Moravicí

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):507270
NUTS5:CZ0805507270
Obec s pověřeným úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
LAU 1 (NUTS 4):CZ0805 - Opava
NUTS3:CZ080 - Moravskoslezský kraj
NUTS2:CZ08 - Moravskoslezsko
Obec s pověřeným obecním úřadem:Opava
Obec s rozšířenou působností:Opava
Katastrální plocha (ha):4 403
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 402
Nadmořská výška (m n.m.):277
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 52' 33'' E , 49° 52' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 060
Počet katastrů:8
Počet územně technických jednotek:8
Počet částí obce:8
PSČ:74741

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 382
z toho muži2 628
z toho ženy2 754

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20115 382
v tom ve věku0-14848
15-643 706
65 a více let815

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší4 521
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného832
vyučení a stř. odborné bez mat.1 646
úplné střední s maturitou1 212
vyšší odborné a nástavbové169
vysokoškolské535
nezjištěné vzdělání129

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 689
v tomzaměstnaní celkem2 492
nezaměstnaní celkem197

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 689
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov109
průmysl879
stavebnictví132
obchod,opravy motor. vozidel179
doprava a skladování112
veřejná správa, obrana, soc. zabez.113
vzdělávání166
zdravotní a sociální péče142

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec953
denně mimo obec681
Dojíždějícído zaměstnání680
do škol44

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 290
Obydlené rodinné domy1 213
Obydlené bytové domy59
Domy podle vlastnictvísoukromých osob1 192
obce, státu12
spoluvlastnictví vlastníků bytů48
nezjištěno12

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 974
Obydlené byty v rodinných domech1 526
Neobydlené byty377

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 974
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě1 180
v osobním vlastnictví143
nájemní235
družstevní70

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 974
Byty podle vybaveníplyn v bytě1 426
vodovod v bytě1 849
připojení na veřejnou kanalizační síť628
ústřední topení1 785
etážové topení71

Zdroje dat

20190718114544384

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz