T01-2019-07-18T11:25:06;
T02-2019-07-18T11:25:06;
T03-2019-07-18T11:25:06;
T04-2019-07-18T11:25:06;
T05-2019-07-18T11:25:06;
T06-2019-07-18T11:25:06 - 0;
T07-2019-07-18T11:25:06;
20190718112506181

Roseč

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):508004
NUTS5:CZ0313508004
Obec s pověřeným úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
LAU 1 (NUTS 4):CZ0313 - Jindřichův Hradec
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Jindřichův Hradec
Obec s rozšířenou působností:Jindřichův Hradec
Katastrální plocha (ha):546
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:225
Nadmořská výška (m n.m.):502
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 54' 39'' E , 49° 7' 40'' N
První písemná zpráva (rok): 1 367
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:37846

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011208
z toho muži102
z toho ženy106

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011208
v tom ve věku0-1439
15-64149
65 a více let20

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší169
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného38
vyučení a stř. odborné bez mat.72
úplné střední s maturitou40
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské13
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem118
v tomzaměstnaní celkem104
nezaměstnaní celkem14

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem118
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov18
průmysl20
stavebnictví10
obchod,opravy motor. vozidel8
doprava a skladování5
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
vzdělávání2
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec43
denně mimo obec38
Dojíždějícído zaměstnání1
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem65
Obydlené rodinné domy63
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob59
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů2
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem70
Obydlené byty v rodinných domech68
Neobydlené byty28

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem70
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě58
v osobním vlastnictví0
nájemní5
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem70
Byty podle vybaveníplyn v bytě37
vodovod v bytě62
připojení na veřejnou kanalizační síť27
ústřední topení60
etážové topení1

Zdroje dat

20190718112506181

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz