T01-2019-07-18T09:07:21;
T02-2019-07-18T09:07:21;
T03-2019-07-18T09:07:21;
T04-2019-07-18T09:07:21;
T05-2019-07-18T09:07:21;
T06-2019-07-18T09:07:21 - 0;
T07-2019-07-18T09:07:21;
20190718090721738

Bohdíkov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):525804
NUTS5:CZ0715525804
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):2 623
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 333
Nadmořská výška (m n.m.):348
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 54' 16'' E , 50° 0' 36'' N
První písemná zpráva (rok): 1 351
Počet katastrů:4
Počet územně technických jednotek:4
Počet částí obce:3
PSČ:78964

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 358
z toho muži679
z toho ženy679

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 358
v tom ve věku0-14205
15-64944
65 a více let208

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 152
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného257
vyučení a stř. odborné bez mat.493
úplné střední s maturitou298
vyšší odborné a nástavbové17
vysokoškolské56
nezjištěné vzdělání25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem616
v tomzaměstnaní celkem543
nezaměstnaní celkem73

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem616
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov38
průmysl211
stavebnictví47
obchod,opravy motor. vozidel37
doprava a skladování40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.29
vzdělávání19
zdravotní a sociální péče28

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec280
denně mimo obec246
Dojíždějícído zaměstnání32
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem383
Obydlené rodinné domy364
Obydlené bytové domy14
Domy podle vlastnictvísoukromých osob346
obce, státu4
spoluvlastnictví vlastníků bytů20
nezjištěno7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem493
Obydlené byty v rodinných domech444
Neobydlené byty113

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem493
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě364
v osobním vlastnictví15
nájemní35
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem493
Byty podle vybaveníplyn v bytě99
vodovod v bytě465
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení395
etážové topení31

Zdroje dat

20190718090721738

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz