T01-2019-08-22T18:06:15;
T02-2019-08-22T18:06:15;
T03-2019-08-22T18:06:15;
T04-2019-08-22T18:06:15;
T05-2019-08-22T18:06:15;
T06-2019-08-22T18:06:15 - 0;
T07-2019-08-22T18:06:15;
20190822180615416

Bystřice

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):529451
NUTS5:CZ0201529451
Obec s pověřeným úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0201 - Benešov
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
Katastrální plocha (ha):6 337
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:4 339
Nadmořská výška (m n.m.):365
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 40' 3'' E , 49° 43' 56'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:10
Počet územně technických jednotek:10
Počet částí obce:26
PSČ:25751

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 276
z toho muži2 119
z toho ženy2 157

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 276
v tom ve věku0-14688
15-642 978
65 a více let592

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší3 570
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného589
vyučení a stř. odborné bez mat.1 320
úplné střední s maturitou1 088
vyšší odborné a nástavbové136
vysokoškolské325
nezjištěné vzdělání121

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 159
v tomzaměstnaní celkem2 012
nezaměstnaní celkem147

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 159
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov113
průmysl490
stavebnictví158
obchod,opravy motor. vozidel220
doprava a skladování132
veřejná správa, obrana, soc. zabez.115
vzdělávání106
zdravotní a sociální péče105

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec850
denně mimo obec680
Dojíždějícído zaměstnání213
do škol32

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem1 032
Obydlené rodinné domy942
Obydlené bytové domy64
Domy podle vlastnictvísoukromých osob901
obce, státu17
spoluvlastnictví vlastníků bytů54
nezjištěno29

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 567
Obydlené byty v rodinných domech1 069
Neobydlené byty472

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 567
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě866
v osobním vlastnictví65
nájemní281
družstevní128

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 567
Byty podle vybaveníplyn v bytě66
vodovod v bytě1 396
připojení na veřejnou kanalizační síť740
ústřední topení1 223
etážové topení65

Zdroje dat

20190822180615416

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz