T01-2019-07-18T09:40:07;
T02-2019-07-18T09:40:07;
T03-2019-07-18T09:40:07;
T04-2019-07-18T09:40:07;
T05-2019-07-18T09:40:07;
T06-2019-07-18T09:40:07 - 0;
T07-2019-07-18T09:40:07;
20190718094007244

Čakov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):529478
NUTS5:CZ0201529478
Obec s pověřeným úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
LAU 1 (NUTS 4):CZ0201 - Benešov
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Benešov
Obec s rozšířenou působností:Benešov
Katastrální plocha (ha):529
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:126
Nadmořská výška (m n.m.):454
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 50' 11'' E , 49° 49' 32'' N
První písemná zpráva (rok): 1 226
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:25724

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011121
z toho muži60
z toho ženy61

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011121
v tom ve věku0-1421
15-6478
65 a více let21

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší99
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného25
vyučení a stř. odborné bez mat.28
úplné střední s maturitou32
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání3

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem56
v tomzaměstnaní celkem47
nezaměstnaní celkem9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem56
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov2
průmysl6
stavebnictví7
obchod,opravy motor. vozidel12
doprava a skladování1
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
vzdělávání0
zdravotní a sociální péče3

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec21
denně mimo obec17
Dojíždějícído zaměstnání4
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem32
Obydlené rodinné domy32
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob32
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů0
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem38
Obydlené byty v rodinných domech38
Neobydlené byty18

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem38
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě31
v osobním vlastnictví0
nájemní1
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem38
Byty podle vybaveníplyn v bytě2
vodovod v bytě35
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení32
etážové topení0

Zdroje dat

2019071809400726

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz