T01-2019-08-17T11:09:56;
T02-2019-08-17T11:09:56;
T03-2019-08-17T11:09:56;
T04-2019-08-17T11:09:56;
T05-2019-08-17T11:09:56;
T06-2019-08-17T11:09:56 - 0;
T07-2019-08-17T11:09:56;
20190817110956674

Kunratice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):530433
NUTS5:CZ0513530433
Obec s pověřeným úřadem:Frýdlant
Obec s rozšířenou působností:Frýdlant
LAU 1 (NUTS 4):CZ0513 - Liberec
NUTS3:CZ051 - Liberecký kraj
NUTS2:CZ05 - Severovýchod
Obec s pověřeným obecním úřadem:Frýdlant
Obec s rozšířenou působností:Frýdlant
Katastrální plocha (ha):1 243
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:369
Nadmořská výška (m n.m.):285
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 1' 34'' E , 50° 55' 17'' N
První písemná zpráva (rok): 1 377
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:46401

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011391
z toho muži199
z toho ženy192

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011391
v tom ve věku0-1462
15-64286
65 a více let42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší328
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného91
vyučení a stř. odborné bez mat.147
úplné střední s maturitou46
vyšší odborné a nástavbové9
vysokoškolské6
nezjištěné vzdělání25

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem179
v tomzaměstnaní celkem156
nezaměstnaní celkem23

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem179
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov14
průmysl58
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava a skladování7
veřejná správa, obrana, soc. zabez.5
vzdělávání7
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec53
denně mimo obec49
Dojíždějícído zaměstnání10
do škol5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem97
Obydlené rodinné domy89
Obydlené bytové domy7
Domy podle vlastnictvísoukromých osob84
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů5
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem131
Obydlené byty v rodinných domech95
Neobydlené byty26

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem131
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě86
v osobním vlastnictví4
nájemní15
družstevní9

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem131
Byty podle vybaveníplyn v bytě12
vodovod v bytě116
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení70
etážové topení23

Zdroje dat

20190817110956674

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz