Hostín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):531499
NUTS5:CZ0206531499
Obec s pověřeným úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0206 - Mělník
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
Katastrální plocha (ha):636
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:307
Nadmořská výška (m n.m.):284
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 35' 20'' E , 50° 20' 26'' N
První písemná zpráva (rok): 1 345
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:27732

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011261
z toho muži129
z toho ženy132

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011261
v tom ve věku0-1440
15-64188
65 a více let31

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší219
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného37
vyučení a stř. odborné bez mat.86
úplné střední s maturitou54
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské20
nezjištěné vzdělání18

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem133
v tomzaměstnaní celkem126
nezaměstnaní celkem7

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem133
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov9
průmysl36
stavebnictví14
obchod,opravy motor. vozidel13
doprava a skladování8
veřejná správa, obrana, soc. zabez.4
vzdělávání4
zdravotní a sociální péče7

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec50
denně mimo obec49
Dojíždějícído zaměstnání5
do škol1

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem85
Obydlené rodinné domy84
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob78
obce, státu2
spoluvlastnictví vlastníků bytů1
nezjištěno4

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem94
Obydlené byty v rodinných domech92
Neobydlené byty31

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem94
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě64
v osobním vlastnictví0
nájemní4
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem94
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě74
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení71
etážové topení1

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz