T01-2019-07-19T12:31:04;
T02-2019-07-19T12:31:04;
T03-2019-07-19T12:31:04;
T04-2019-07-19T12:31:04;
T05-2019-07-19T12:31:04;
T06-2019-07-19T12:31:04 - 0;
T07-2019-07-19T12:31:04;
20190719123104111

Jestřabí Lhota

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):533360
NUTS5:CZ0204533360
Obec s pověřeným úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0204 - Kolín
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
Katastrální plocha (ha):548
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:497
Nadmořská výška (m n.m.):211
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 15' 42'' E , 50° 5' 23'' N
První písemná zpráva (rok): 1 273
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:28002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011441
z toho muži214
z toho ženy227

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011441
v tom ve věku0-1477
15-64314
65 a více let50

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší364
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného67
vyučení a stř. odborné bez mat.139
úplné střední s maturitou107
vyšší odborné a nástavbové14
vysokoškolské21
nezjištěné vzdělání15

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem230
v tomzaměstnaní celkem202
nezaměstnaní celkem28

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem230
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov5
průmysl81
stavebnictví13
obchod,opravy motor. vozidel29
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.10
vzdělávání8
zdravotní a sociální péče5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec97
denně mimo obec95
Dojíždějícído zaměstnání1
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem131
Obydlené rodinné domy128
Obydlené bytové domy3
Domy podle vlastnictvísoukromých osob124
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů5
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem149
Obydlené byty v rodinných domech137
Neobydlené byty37

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem149
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě116
v osobním vlastnictví6
nájemní3
družstevní4

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem149
Byty podle vybaveníplyn v bytě61
vodovod v bytě134
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení126
etážové topení5

Zdroje dat

20190719123104111

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz