T01-2019-08-17T11:12:12;
T02-2019-08-17T11:12:12;
T03-2019-08-17T11:12:12;
T04-2019-08-17T11:12:12;
T05-2019-08-17T11:12:12;
T06-2019-08-17T11:12:12 - 0;
T07-2019-08-17T11:12:12;
20190817111212145

Libodřice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):533483
NUTS5:CZ0204533483
Obec s pověřeným úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
LAU 1 (NUTS 4):CZ0204 - Kolín
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Kolín
Obec s rozšířenou působností:Kolín
Katastrální plocha (ha):591
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:295
Nadmořská výška (m n.m.):272
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):15° 5' 18'' E , 50° 0' 16'' N
První písemná zpráva (rok): 1 266
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:28002

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011306
z toho muži156
z toho ženy150

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011306
v tom ve věku0-1442
15-64221
65 a více let42

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší263
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného58
vyučení a stř. odborné bez mat.120
úplné střední s maturitou63
vyšší odborné a nástavbové5
vysokoškolské9
nezjištěné vzdělání8

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem155
v tomzaměstnaní celkem140
nezaměstnaní celkem15

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem155
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov6
průmysl36
stavebnictví23
obchod,opravy motor. vozidel14
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání4
zdravotní a sociální péče8

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec74
denně mimo obec67
Dojíždějícído zaměstnání6
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem81
Obydlené rodinné domy77
Obydlené bytové domy4
Domy podle vlastnictvísoukromých osob76
obce, státu0
spoluvlastnictví vlastníků bytů3
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem102
Obydlené byty v rodinných domech84
Neobydlené byty40

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem102
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě73
v osobním vlastnictví8
nájemní12
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem102
Byty podle vybaveníplyn v bytě1
vodovod v bytě96
připojení na veřejnou kanalizační síť85
ústřední topení84
etážové topení1

Zdroje dat

20190817111212145

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz