T01-2019-07-18T11:33:03;
T02-2019-07-18T11:33:03;
T03-2019-07-18T11:33:03;
T04-2019-07-18T11:33:03;
T05-2019-07-18T11:33:03;
T06-2019-07-18T11:33:03 - 0;
T07-2019-07-18T11:33:03;
20190718113303853

Kotopeky

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):534072
NUTS5:CZ0202534072
Obec s pověřeným úřadem:Hořovice
Obec s rozšířenou působností:Hořovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0202 - Beroun
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Hořovice
Obec s rozšířenou působností:Hořovice
Katastrální plocha (ha):393
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:303
Nadmořská výška (m n.m.):411
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 55' 31'' E , 49° 51' 24'' N
První písemná zpráva (rok): 1 320
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:2
PSČ:26801

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011279
z toho muži148
z toho ženy131

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011279
v tom ve věku0-1438
15-64192
65 a více let46

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší238
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného31
vyučení a stř. odborné bez mat.116
úplné střední s maturitou61
vyšší odborné a nástavbové3
vysokoškolské16
nezjištěné vzdělání13

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem149
v tomzaměstnaní celkem145
nezaměstnaní celkem4

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem149
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov3
průmysl53
stavebnictví5
obchod,opravy motor. vozidel19
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.7
vzdělávání4
zdravotní a sociální péče9

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec73
denně mimo obec69
Dojíždějícído zaměstnání21
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem95
Obydlené rodinné domy92
Obydlené bytové domy1
Domy podle vlastnictvísoukromých osob87
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů4
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem106
Obydlené byty v rodinných domech101
Neobydlené byty36

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem106
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě87
v osobním vlastnictví3
nájemní5
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem106
Byty podle vybaveníplyn v bytě6
vodovod v bytě83
připojení na veřejnou kanalizační síť0
ústřední topení78
etážové topení2

Zdroje dat

20190718113303853

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz