Cítov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):534731
NUTS5:CZ0206534731
Obec s pověřeným úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
LAU 1 (NUTS 4):CZ0206 - Mělník
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mělník
Obec s rozšířenou působností:Mělník
Katastrální plocha (ha):1 581
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 243
Nadmořská výška (m n.m.):181
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 23' 53'' E , 50° 22' 20'' N
První písemná zpráva (rok): 1 268
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:27704

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 162
z toho muži597
z toho ženy565

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 162
v tom ve věku0-14223
15-64791
65 a více let146

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší937
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného171
vyučení a stř. odborné bez mat.372
úplné střední s maturitou234
vyšší odborné a nástavbové40
vysokoškolské77
nezjištěné vzdělání40

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem561
v tomzaměstnaní celkem504
nezaměstnaní celkem57

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem561
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov36
průmysl114
stavebnictví35
obchod,opravy motor. vozidel43
doprava a skladování27
veřejná správa, obrana, soc. zabez.33
vzdělávání18
zdravotní a sociální péče31

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec212
denně mimo obec185
Dojíždějícído zaměstnání35
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem349
Obydlené rodinné domy336
Obydlené bytové domy8
Domy podle vlastnictvísoukromých osob313
obce, státu3
spoluvlastnictví vlastníků bytů27
nezjištěno2

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem395
Obydlené byty v rodinných domech362
Neobydlené byty92

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem395
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě305
v osobním vlastnictví19
nájemní20
družstevní3

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem395
Byty podle vybaveníplyn v bytě279
vodovod v bytě360
připojení na veřejnou kanalizační síť332
ústřední topení319
etážové topení14

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz