T01-2019-07-23T15:41:54;
T02-2019-07-23T15:41:54;
T03-2019-07-23T15:41:54;
T04-2019-07-23T15:41:54;
T05-2019-07-23T15:41:54;
T06-2019-07-23T15:41:54 - 0;
T07-2019-07-23T15:41:54;
20190723154154906

Dubičné

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):535788
NUTS5:CZ0311535788
Obec s pověřeným úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:České Budějovice
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):326
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:394
Nadmořská výška (m n.m.):476
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 32' 20'' E , 48° 58' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 377
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:1
PSČ:37371

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011345
z toho muži186
z toho ženy159

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011345
v tom ve věku0-1452
15-64242
65 a více let51

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší293
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného37
vyučení a stř. odborné bez mat.106
úplné střední s maturitou96
vyšší odborné a nástavbové12
vysokoškolské38
nezjištěné vzdělání4

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem177
v tomzaměstnaní celkem168
nezaměstnaní celkem9

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem177
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov12
průmysl24
stavebnictví24
obchod,opravy motor. vozidel20
doprava a skladování4
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání11
zdravotní a sociální péče10

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec67
denně mimo obec65
Dojíždějícído zaměstnání45
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem109
Obydlené rodinné domy107
Obydlené bytové domy0
Domy podle vlastnictvísoukromých osob107
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů1
nezjištěno0

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem123
Obydlené byty v rodinných domech121
Neobydlené byty24

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem123
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě103
v osobním vlastnictví0
nájemní3
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem123
Byty podle vybaveníplyn v bytě82
vodovod v bytě115
připojení na veřejnou kanalizační síť53
ústřední topení116
etážové topení2

Zdroje dat

20190723154154906

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz