Pištín

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):535991
NUTS5:CZ0311535991
Obec s pověřeným úřadem:Zliv
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0311 - České Budějovice
NUTS3:CZ031 - Jihočeský kraj
NUTS2:CZ03 - Jihozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Zliv
Obec s rozšířenou působností:České Budějovice
Katastrální plocha (ha):1 403
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:643
Nadmořská výška (m n.m.):398
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 20' 7'' E , 49° 2' 45'' N
První písemná zpráva (rok): 1 261
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:4
PSČ:37346

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011577
z toho muži286
z toho ženy291

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011577
v tom ve věku0-1482
15-64399
65 a více let93

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší492
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného99
vyučení a stř. odborné bez mat.216
úplné střední s maturitou115
vyšší odborné a nástavbové18
vysokoškolské34
nezjištěné vzdělání11

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem278
v tomzaměstnaní celkem268
nezaměstnaní celkem10

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem278
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov19
průmysl69
stavebnictví27
obchod,opravy motor. vozidel46
doprava a skladování24
veřejná správa, obrana, soc. zabez.8
vzdělávání7
zdravotní a sociální péče5

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec155
denně mimo obec134
Dojíždějícído zaměstnání51
do škol0

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem171
Obydlené rodinné domy166
Obydlené bytové domy2
Domy podle vlastnictvísoukromých osob158
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů6
nezjištěno1

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem207
Obydlené byty v rodinných domech191
Neobydlené byty60

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem207
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě167
v osobním vlastnictví0
nájemní19
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem207
Byty podle vybaveníplyn v bytě74
vodovod v bytě196
připojení na veřejnou kanalizační síť93
ústřední topení154
etážové topení6

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz