Dalovice

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):537918
NUTS5:CZ0412537918
Obec s pověřeným úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
LAU 1 (NUTS 4):CZ0412 - Karlovy Vary
NUTS3:CZ041 - Karlovarský kraj
NUTS2:CZ04 - Severozápad
Obec s pověřeným obecním úřadem:Karlovy Vary
Obec s rozšířenou působností:Karlovy Vary
Katastrální plocha (ha):628
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 982
Nadmořská výška (m n.m.):400
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):12° 53' 45'' E , 50° 14' 52'' N
První písemná zpráva (rok): 1 502
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:36263

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 870
z toho muži924
z toho ženy946

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 870
v tom ve věku0-14257
15-641 341
65 a více let265

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 606
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného270
vyučení a stř. odborné bez mat.561
úplné střední s maturitou471
vyšší odborné a nástavbové62
vysokoškolské158
nezjištěné vzdělání86

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem963
v tomzaměstnaní celkem856
nezaměstnaní celkem107

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem963
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov14
průmysl128
stavebnictví99
obchod,opravy motor. vozidel107
doprava a skladování40
veřejná správa, obrana, soc. zabez.59
vzdělávání48
zdravotní a sociální péče57

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec305
denně mimo obec274
Dojíždějícído zaměstnání221
do škol187

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem384
Obydlené rodinné domy304
Obydlené bytové domy63
Domy podle vlastnictvísoukromých osob325
obce, státu19
spoluvlastnictví vlastníků bytů27
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem727
Obydlené byty v rodinných domech373
Neobydlené byty132

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem727
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě334
v osobním vlastnictví95
nájemní205
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem727
Byty podle vybaveníplyn v bytě427
vodovod v bytě658
připojení na veřejnou kanalizační síť612
ústřední topení554
etážové topení91

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz