Třebotov

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):539759
NUTS5:CZ020A539759
Obec s pověřeným úřadem:Černošice
Obec s rozšířenou působností:Černošice
LAU 1 (NUTS 4):CZ020A - Praha-západ
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Černošice
Obec s rozšířenou působností:Černošice
Katastrální plocha (ha):688
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:1 430
Nadmořská výška (m n.m.):350
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 17' 29'' E , 49° 58' 21'' N
První písemná zpráva (rok): 1 253
Počet katastrů:1
Počet územně technických jednotek:1
Počet částí obce:3
PSČ:25226

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 321
z toho muži656
z toho ženy665

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20111 321
v tom ve věku0-14249
15-64887
65 a více let179

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší1 066
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného150
vyučení a stř. odborné bez mat.338
úplné střední s maturitou316
vyšší odborné a nástavbové48
vysokoškolské169
nezjištěné vzdělání48

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem669
v tomzaměstnaní celkem635
nezaměstnaní celkem34

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem669
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov4
průmysl73
stavebnictví43
obchod,opravy motor. vozidel91
doprava a skladování42
veřejná správa, obrana, soc. zabez.21
vzdělávání49
zdravotní a sociální péče52

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec323
denně mimo obec294
Dojíždějícído zaměstnání72
do škol46

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem369
Obydlené rodinné domy354
Obydlené bytové domy7
Domy podle vlastnictvísoukromých osob344
obce, státu1
spoluvlastnictví vlastníků bytů9
nezjištěno10

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem433
Obydlené byty v rodinných domech392
Neobydlené byty109

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem433
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě325
v osobním vlastnictví10
nájemní24
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem433
Byty podle vybaveníplyn v bytě217
vodovod v bytě380
připojení na veřejnou kanalizační síť129
ústřední topení394
etážové topení4

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz