Libina

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):539961
NUTS5:CZ0715539961
Obec s pověřeným úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Šumperk
Obec s rozšířenou působností:Šumperk
Katastrální plocha (ha):2 726
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 350
Nadmořská výška (m n.m.):290
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):17° 6' 26'' E , 49° 51' 30'' N
První písemná zpráva (rok): 1 344
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:3
PSČ:78805

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20113 364
z toho muži1 667
z toho ženy1 697

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20113 364
v tom ve věku0-14518
15-642 309
65 a více let533

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 842
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného681
vyučení a stř. odborné bez mat.1 258
úplné střední s maturitou620
vyšší odborné a nástavbové66
vysokoškolské138
nezjištěné vzdělání72

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 506
v tomzaměstnaní celkem1 294
nezaměstnaní celkem212

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 506
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov61
průmysl494
stavebnictví132
obchod,opravy motor. vozidel108
doprava a skladování85
veřejná správa, obrana, soc. zabez.48
vzdělávání56
zdravotní a sociální péče71

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec699
denně mimo obec512
Dojíždějícído zaměstnání90
do škol5

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem815
Obydlené rodinné domy757
Obydlené bytové domy45
Domy podle vlastnictvísoukromých osob718
obce, státu19
spoluvlastnictví vlastníků bytů53
nezjištěno6

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 164
Obydlené byty v rodinných domech859
Neobydlené byty186

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 164
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě720
v osobním vlastnictví77
nájemní124
družstevní106

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 164
Byty podle vybaveníplyn v bytě384
vodovod v bytě1 089
připojení na veřejnou kanalizační síť744
ústřední topení967
etážové topení51

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz