T01-2019-07-18T11:21:22;
T02-2019-07-18T11:21:22;
T03-2019-07-18T11:21:22;
T04-2019-07-18T11:21:22;
T05-2019-07-18T11:21:22;
T06-2019-07-18T11:21:22 - 0;
T07-2019-07-18T11:21:22;
20190718112122087

Loštice

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540196
NUTS5:CZ0715540196
Obec s pověřeným úřadem:Mohelnice
Obec s rozšířenou působností:Mohelnice
LAU 1 (NUTS 4):CZ0715 - Šumperk
NUTS3:CZ071 - Olomoucký kraj
NUTS2:CZ07 - Střední Morava
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mohelnice
Obec s rozšířenou působností:Mohelnice
Katastrální plocha (ha):1 200
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:3 023
Nadmořská výška (m n.m.):258
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):16° 55' 44'' E , 49° 44' 41'' N
První písemná zpráva (rok): 1 078
Počet katastrů:2
Počet územně technických jednotek:2
Počet částí obce:2
PSČ:78983

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 968
z toho muži1 441
z toho ženy1 527

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20112 968
v tom ve věku0-14415
15-641 994
65 a více let553

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší2 547
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného525
vyučení a stř. odborné bez mat.993
úplné střední s maturitou656
vyšší odborné a nástavbové80
vysokoškolské216
nezjištěné vzdělání69

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem1 371
v tomzaměstnaní celkem1 252
nezaměstnaní celkem119

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem1 371
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov38
průmysl593
stavebnictví45
obchod,opravy motor. vozidel75
doprava a skladování63
veřejná správa, obrana, soc. zabez.47
vzdělávání79
zdravotní a sociální péče32

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec527
denně mimo obec367
Dojíždějícído zaměstnání296
do škol98

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem706
Obydlené rodinné domy656
Obydlené bytové domy39
Domy podle vlastnictvísoukromých osob629
obce, státu13
spoluvlastnictví vlastníků bytů33
nezjištěno7

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 114
Obydlené byty v rodinných domech772
Neobydlené byty191

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 114
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě627
v osobním vlastnictví74
nájemní123
družstevní130

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 114
Byty podle vybaveníplyn v bytě786
vodovod v bytě1 042
připojení na veřejnou kanalizační síť755
ústřední topení972
etážové topení41

Zdroje dat

20190718112122087

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz