Hvožďany

Souhrnné informace
Status:Obec
Typ sídla:Ostatní obce
ZUJ (kód obce):540315
NUTS5:CZ020B540315
Obec s pověřeným úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
LAU 1 (NUTS 4):CZ020B - Příbram
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Březnice
Obec s rozšířenou působností:Příbram
Katastrální plocha (ha):4 973
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:779
Nadmořská výška (m n.m.):533
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):13° 48' 18'' E , 49° 31' 42'' N
První písemná zpráva (rok): 1 352
Počet katastrů:5
Počet územně technických jednotek:5
Počet částí obce:6
PSČ:26244

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011789
z toho muži397
z toho ženy392

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.2011789
v tom ve věku0-14114
15-64531
65 a více let144

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší675
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného176
vyučení a stř. odborné bez mat.246
úplné střední s maturitou172
vyšší odborné a nástavbové20
vysokoškolské39
nezjištěné vzdělání21

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem354
v tomzaměstnaní celkem332
nezaměstnaní celkem22

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem354
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov56
průmysl109
stavebnictví36
obchod,opravy motor. vozidel26
doprava a skladování12
veřejná správa, obrana, soc. zabez.13
vzdělávání21
zdravotní a sociální péče11

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec205
denně mimo obec161
Dojíždějícído zaměstnání29
do škol17

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem215
Obydlené rodinné domy197
Obydlené bytové domy13
Domy podle vlastnictvísoukromých osob185
obce, státu13
spoluvlastnictví vlastníků bytů11
nezjištěno5

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem318
Obydlené byty v rodinných domech235
Neobydlené byty193

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem318
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě190
v osobním vlastnictví20
nájemní70
družstevní0

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem318
Byty podle vybaveníplyn v bytě23
vodovod v bytě300
připojení na veřejnou kanalizační síť167
ústřední topení257
etážové topení8

Zdroje dat


Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz