T01-2019-07-18T11:52:05;
T02-2019-07-18T11:52:05;
T03-2019-07-18T11:52:05;
T04-2019-07-18T11:52:05;
T05-2019-07-18T11:52:05;
T06-2019-07-18T11:52:05 - 0;
T07-2019-07-18T11:52:05;
20190718115205071

Mníšek pod Brdy

Souhrnné informace
Status:Město
Typ sídla:Pověřený obecní úřad
ZUJ (kód obce):540765
NUTS5:CZ020A540765
Obec s pověřeným úřadem:Mníšek pod Brdy
Obec s rozšířenou působností:Černošice
LAU 1 (NUTS 4):CZ020A - Praha-západ
NUTS3:CZ020 - Středočeský kraj
NUTS2:CZ02 - Střední Čechy
Obec s pověřeným obecním úřadem:Mníšek pod Brdy
Obec s rozšířenou působností:Černošice
Katastrální plocha (ha):2 650
Počet bydlících obyvatel k 1.1.2017:5 522
Nadmořská výška (m n.m.):385
Zeměpisné souřadnice (WGS-84):14° 15' 42'' E , 49° 51' 59'' N
První písemná zpráva (rok): 1 348
Počet katastrů:3
Počet územně technických jednotek:3
Počet částí obce:1
PSČ:25210

Sčítaní lidu, domů a bytů 2011

1. Obyvatelstvo podle pohlaví

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 632
z toho muži2 252
z toho ženy2 380

2. Obyvatelstvo podle věku

Obyvatelstvo celkem k 1.3.20114 632
v tom ve věku0-14698
15-643 156
65 a více let766

3. Obyvatelstvo podle stupně vzdělání

Obyvatelstvo 15leté a starší3 922
v tom podle stupně vzděláníbez vzdělání, základní vč. neukončeného669
vyučení a stř. odborné bez mat.1 326
úplné střední s maturitou1 047
vyšší odborné a nástavbové164
vysokoškolské591
nezjištěné vzdělání128

4. Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity

Ekonomicky aktivní celkem2 267
v tomzaměstnaní celkem2 099
nezaměstnaní celkem168

5. Ekonomicky aktivní podle odvětví

Ekonomicky aktivní celkem2 267
z toho podle odvětvízemědělství, lesnictví, rybolov19
průmysl366
stavebnictví127
obchod,opravy motor. vozidel233
doprava a skladování116
veřejná správa, obrana, soc. zabez.146
vzdělávání100
zdravotní a sociální péče140

6. Vyjíždějící do zaměstnání

Vyjíždějící do zaměstnánícelkem mimo obec1 041
denně mimo obec887
Dojíždějícído zaměstnání343
do škol46

7. Domovní fond

Obydlené domy celkem874
Obydlené rodinné domy721
Obydlené bytové domy132
Domy podle vlastnictvísoukromých osob714
obce, státu11
spoluvlastnictví vlastníků bytů113
nezjištěno20

8. Bytový fond

Obydlené byty v domech celkem1 707
Obydlené byty v rodinných domech782
Neobydlené byty360

9. Obydlené byty podle právního důvodu užívání

Obydlené byty úhrnem1 707
z toho podle právního důvodu užíváníve vlastním domě666
v osobním vlastnictví523
nájemní248
družstevní48

10. Technické vybavení bytů

Obydlené byty úhrnem1 707
Byty podle vybaveníplyn v bytě913
vodovod v bytě1 538
připojení na veřejnou kanalizační síť1 427
ústřední topení1 145
etážové topení175

Zdroje dat

20190718115205071

Odkazy
Kontakt
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1
tel: +420 234 15 4065
e-mail: risy@mmr.cz